Klub "RC Žlíbek TJS-Padochov" byl založen v říjnu léta páně 2008

Provozní řád

Sokolovna

VŠEOBECNÉ POKYNY

Dráha RC Žlíbek TJS-Padochov je majetkem klubu RC Žlíbek pod záštitou Sokola Padochov, modelářská dráha a provoz na ni se řídí těmito Pravidly:

Jezdec provozující RC model na této dráze souhlasí s pravidly klubu RC Žlíbek Padochov. Jezdec si je vědom, že porušení těchto pravidel může znamenat ohrožení bezpečnosti osob a majetku v areálu dráhy a je důvodem k ukončení jeho činností v areálu dráhy klubu RC Žlíbek.

Při organizované akci, soutěži podléhá provoz na dráze přímým pokynům pořadatele.  S pravidly platnými pro daný den seznámí pořadatel jezdce před zahájením jízdy.

BEZPEČNOSTNÍ PRAVIDLA

1. Provoz modelů se spalovacími motory je časově omezen po dobu od 9.00-20.00.

2. Před započetím provozu vysílače je jezdec povinen zajistit si volný identifikátor frekvence  vysílače

3. V případě obsazení požadovaného kanálu nesmí jezdec vysílač zapínat, a je nutno vyčkat až model řízený na totožné frekvenci dojezdí.

4.V případě obsazení po sobě jdoucích kanálů si ověřte, zda se navzájem nerušíte.

5. Do prostoru dráhy ohraničené dřevěným plotem, vyvýšené plochy pod tribunou a tribuny je povolen přístup pouze jezdcům a jejich pomocníkům.

6. Jezdec je plně zodpovědný za provoz a řízení svého modelu. Za možné škody vzniklé touto činností, jak na majetku, tak na zdraví plně odpovídá jezdec. Za osoby mladší 15-ti let zodpovídá jeho zákonný zástupce.

7. Jakákoliv jízda v protisměru je zakázána.

8. Návštěvníci jsou povini udržovat v areálu dráhy pořádek (prázdné kanystry, pet lahve nenechávat v prostoru dráhy,atd...)

9.Při porušení těchto pravidel možnost přikázat jezdci ukončit jízdu, případně vykázat z areálu dráhy osoby, které svým chováním ohrožují nebo omezují ostatní uživatele.

 

Těšíme se i na Vaši případnou návštěvu u nás na RC dráze.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one